Zoek op

Schatkistbiljetten

Langlopende en rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Schatkistbiljetten

Langlopende schuldpapieren van de overheid. In de meeste gevallen rentedragend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Schatkistbiljetten

Verzamelnaam voor langlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/schatkistbiljetten
Geen exacte overeenkomst gevonden.