Zoek op

Schenkbelasting

[Nederland] - Schenkbelasting (tot 1 januari 2010 "schenkingsrecht" genoemd), is een belasting die wordt geheven over de waarde van alles wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. De schenkbelasting wordt geregeld in de Successiewet 1956. In deze wet wordt tevens ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schenkbelasting_(Nederland)

Schenkbelasting

Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Je kan bij een schenking kiezen of de belasting wordt betaald door de schenker of door de ontvanger. Als je schenkt en de belasting voor rekening van de schenker komt dan noem je dat vrij van recht. Schenkbelasting kent vrijstellingen . Dat zijn bedragen die je belastingvrij ma...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/schenkbelasting/
Geen exacte overeenkomst gevonden.