Zoek op

incident

burgerlijk procesrecht: tussengeschil dat leidt tot schorsing van de hoofdzaak in een rechtsgeding; voorval tijdens de procedure, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=incident

incident

burgerlijk procesrecht: tussengeschil dat leidt tot schorsing van de hoofdzaak in een rechtsgeding; voorval tijdens een procedure, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/incident

incident

het incident zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɪnsiˈdɛnt] Verbuigingen:   incident|en (meerv.) vervelende gebeurtenis die plotseling plaatsvindt Voorbeeld:   `In het weekend waren er diverse incidenten als gevolg van alcohol en drugs.`Synoniem:   voorv...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/incident

INCIDENT

1) Botsing 2) Diep treurig voorval 3) Feit 4) Gebeurtenis 5) Intermezzo 6) Narigheid 7) Onvoorzien voorval 8) Onvoorziene gebeurtenis 9) Overlast 10) Stoornis 11) Storend voorval 12) Storing 13) Tussengeschil 14) Vervelende gebeurtenis die plotseling plaatsvindt 15) Voorval 16) Zaakje
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INCIDENT/1

incident

(ITIL Serviceproductie) Ongeplande onderbreking of kwaliteitsvermindering van een IT-dienst. Storing van een configuratie-item die nog geen impact op de service heeft is ook een incident. Bijvoorbeeld een storing van één disk van een mirror set.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Incident

[ICT] - Een incident is in de ICT een verstoring in de dienstverlening waardoor de te verwachten service in zijn geheel of gedeeltelijk is verdwenen of dreigt te verminderen. Volgens ITIL wordt een incident aangemeld door de Helpdesk of Servicedesk. De incidentcoördinator monitort de doorlooptijd van de openstaande inciden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Incident_(ICT)

incident

•opschudding verwekkend voorval.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/incident

Incident

Let op: Spelling van 1858 incidentie, toeval, voorval eene bijkomende zaak, (b.v. in een regtsgeding). Incideren, invallen, tusschenbeiden komen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

incident

storend voorval (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/incident

incident

storende, vervelende gebeurtenis vb: dat Joop dronken werd, was het enige incident van de avond
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=incident

Incident

(informatiebeveiliging) Een incident is een onverwachte en onverhoopte gebeurtenis die ernstige gevolgen kan hebben.Een informatiebeveiligingsincident is elke onverwachte of onverhoopte gebeurtenis die een activiteit of de informatiebeveiliging van een organisatie kan aantasten (disfunctie of overbelasting van een systeem, mensel...
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Incident

Een enkele gebeurtenis
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Incident

[Nederlands] Storende gebeurtenis
Gevonden op https://quizlet.com/97119051/nederlands-flash-cards/

Incident

Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.