Zoek op

scholastiek

De filosofie die zich conformeerde aan de 'School', dat wil zeggen aan een filosofische praktijk zoals die gangbaar was aan de kerkelijke leerinstellingen en de Europese universiteiten van de tiende tot en met de zestiende eeuw, en die zich in hoge mate baseerde op de filosofie van Aristoteles . Ze werd gekenmerkt door een grote dienstbaarheid aan ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/scholastiek

SCHOLASTIEK

1) Combinatie van theologie en filosofie 2) Filosofisch stelsel 3) Jong kloosterling die zich op studie toelegt 4) Middeleeuwse filosofie 5) Scholastisch 6) Schools 7) Schoolse wijsheid 8) Schoolwetenschap 9) Soort methode 10) Wijsgerig stelsel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHOLASTIEK/1

Scholastiek

Met scholastiek wordt in het algemeen de middeleeuwse filosofie bedoeld (die een sterk metafysisch karakter had) en specifiek de onderwijsmethode die in de elfde eeuw tot ontwikkeling kwam in de stedelijke scholen en verder uitgebouwd werd in de twaalfde en dertiende eeuw aan de universiteit. Het betreft een logische manier van denken in tegenstel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Scholastiek

scholastiek

schoolse wijsheid
Jaar van herkomst: 1631 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Scholastiek

Combinatie van wijsbegeerte en godsgeleerdheid die aan de hogescholen van de middel- eeuwen onderwezen werd (vooral aansluitend bij Aristoteles). (Van Dale). Scholastiek is het vermengen van bijbelse gegevens met allerlei buitenbijbelse filosofische gedachten. (A.P. Geelhoed). De scholastiek is een aanduiding voor de inhoud en de methode van het mi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

scholastiek

combinatie van theologie en filosofie ; betreffende de scholastiek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/scholastiek

Scholastiek

Lat. scholasticus, bij de school behorend; middeleeuwse wetenschap en theologie, die, gebaseerd op het principe van de logica, de voorafgegane theologie opnieuw overweegt en dialectiek ontwikkelt. Het is de bedoeling tot een verdiept begrip van het geloof te komen. Belangrijke uitgangspunten zijn de dogmatische exegese van de Heilige Schrift en de...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Scholastiek

Combinatie van wijsbegeerte en godsgeleerdheid die aan de hogescholen van de middeleeuwen onderwezen werd (vooral aansluitend bij Aristoteles). (Van Dale).
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Scholastiek

[Geschiedenis] Het aantonen van God door middel van logisch redeneren.
Gevonden op https://quizlet.com/68038885/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.