Zoek op

schuldigerkenning

notarieel recht: notariële akte waarin ouders aan hun kinderen schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. De schenking ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/schuldigerkenning

Schuldigerkenning

Schuldigerkenning is een vorm van schenking waarbij het geschonken bedrag doorgaans pas overgaat naar de begiftigde bij overlijden van de schenker of als de schenker eerder besluit het geschonken bedrag feitelijk over te dragen. Deze schenking is dus louter een papieren kwestie en moet via de notaris geregeld worden. Tevens moet rente worden betaal...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474
Geen exacte overeenkomst gevonden.