Zoek op

shockschade

letselschaderecht: immateriële schade ontstaan door een ingrijpende ervaring; schade in de vorm van psychisch letsel, opgelopen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/shockschade

Shockschade

Met vergoeding van shockschade wordt de schadevergoeding aangeduid, waarop iemand recht kan hebben, als hij of zij een ongeval heeft waargenomen, of direct geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen ervan. Het gaat daarbij om het psychisch leed, dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen ervan is en wordt veroorzaakt. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Shockschade
Geen exacte overeenkomst gevonden.