Zoek op

SLUFTER

1) Bij hoogwater door zee overstroomde laagte tussen duinen 2) Deel van Texel 3) Inham op Texel 4) Kreek 5) Kreek in de duinen 6) Natuurmonument in Noord-Holland 7) Slibdepot op de maasvlakte 8) Stroomgeul 9) Stroomgeul in een zandbank
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SLUFTER/1

slufter

gebied waarin door een geul in de duinen zeewater binnen kan dringen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/slufter

Slufter

Een slufter is een getijdengebied waarbij zout water vanuit zee onder invloed van het getij door een geul in de duinen het land binnen kan dringen. In de strikte zin gebeurt dit niet telkens bij hoogwater, maar enkel bij springtij (in combinatie met hevige westenwind voor België). Hiermee krijgen de duinen ook aanvoer van vers zand. Er ontstaat e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Slufter

Slufter

[Maasvlakte] - De Slufter op de Rotterdamse Maasvlakte is een opslagplaats voor vervuild havenslib. De Slufter is aangelegd in 1985 en heeft een oppervlakte van 260 ha. In de haven van Rotterdam komt veel vervuild slib terecht dat wordt aangevoerd vanuit de rivier de Rijn en de zijrivieren. Rijkswaterstaat en het Havenbedri...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Slufter_(Maasvlakte)

slufter

kreek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/slufter

slufter

slufter:doorbraak van de zee in de duinen.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Slufter

[Aardrijkskunde] een getijdengebied waarbij zout water vanuit de zee onder invloed van eb en vloed door een geul in de duinen het land binnenstroomt. Deze getijdengebieden zijn gradiëntrijk (hebben een grote natuurlijke diversiteit) waardoor de ecologische waarde groot is.
Gevonden op https://quizlet.com/12260456/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.