Zoek op

Sociaaldemocratie

Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die op democratische wijze binnen de bestaande maatschappelijke of politieke orde een sociale wetgeving of een geleidelijke hervorming op grond van min of meer egalitaire beginselen voorstaat. Sociaaldemocraten zijn aanhangers van deze beweging, die van oorsprong een gematigde vorm van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaaldemocratie

Sociaaldemocratie

[Mexico] - Sociaaldemocratie (Spaans: Democracia Social, DS) was een Mexicaanse politiek partij die bestond van 1999 tot 2000. Zoals haar naam doet vermoeden was de partij een sociaaldemocratische partij, die werd geïnspireerd door de Europese sociaaldemocratische partijen. In 2000 haalde Gilberto Rincón Gallardo, tevens ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaaldemocratie_(Mexico)

Sociaaldemocratie

Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die binnen een democratische staat een sociale wetgeving voorstaat. Sociaal-democraten zijn voorstanders van deze beweging, die van oorsprong een gematigde vorm van socialisme is.
Vaak wordt de term socialisme gebruikt om sociaal-democraten aan te geven, al is socialisme een breder b...
Gevonden op http://www.kunstbus.nl/verklaringen/sociaaldemocratie.html

sociaaldemocratie

[Geschiedenis] de stroming binnen het socialisme die opkomt voor de arbeidersklasse langs parlementaire weg
Gevonden op https://quizlet.com/86257460/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.