Zoek op

soevereiniteit

diplomatiek recht: bevoegdheid van de staat om zelf zijn eigen rechtsorde en bestuursvorm in te stellen, zonder rekening ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=soevereiniteit

soevereiniteit

diplomatiek recht: ~ wordt bepaald doordat de regels van de staat intern de hoogste regels zijn en de staat extern niet aan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/soevereiniteit

soevereiniteit

de soevereiniteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [suvərɛini'tɛit] hoogste macht en onafhankelijkheid Voorbeelden:   `soevereiniteitsrecht`, `staatssoevereiniteit`, `volkssoevereiniteit` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'soevereiniteit...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/soevereiniteit

soevereiniteit

Onafhankelijkheid, en daarmee het wezen van een staat. De soevereiniteit van staten wordt sinds het Congres van Wenen (1814-15) als zodanig erkend. Soevereiniteit vormt vaak een belemmering voor hun samenwerking. Veel staten benadrukken omwille van hun soevereiniteit intergouvernementele besluitvorming, waardoor zij een vetorecht houden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/soevereiniteit

soevereiniteit

Het hoogste, absolute staatsgezag. De soevereiniteit van een staat houdt in dat deze juridisch onafhankelijk is van andere staten, waaronder valt dat een staat eigen beslissingen kan nemen over hoe de staat zich opstelt tegen andere staten en de eigen burgers. Het woord wordt bijvoorbeeld gebruikt als in verband met de Europese Unie wordt gezegd da...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/soevereiniteit

SOEVEREINITEIT

1) Landsheerlijkheid 2) Oppergezag 3) Opperheerschappij 4) Oppermachtige heerschappij 5) Oppermachtigheid 6) Rechtshoogheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SOEVEREINITEIT/1

soevereiniteit

exclusieve bevoegdheid tot uitoefening van publiekrechtelijk gezag
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

soevereiniteit

opperste macht, onafhankelijkheid
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

soevereiniteit

Hoogste en onafhankelijke macht van een politiek lichaam om wetten te maken en toe te passen binnen zijn eigen grenzen en om internationale betrekkingen te onderhouden.
Categorie: Abstracte Begrippen > politieke begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

soevereiniteit

Het idee dat binnen een staat een bepaalde persoon of groep in laatste instantie haar wil kan opleggen aan de maatschappij. Soevereiniteit is nodig om geschillen te kunnen beschikken. Absolute soevereiniteit is bepleit door filosofen als Thomas Hobbes (1588-1679), die stelde dat burgers automatisch al hun rechten overdragen aan de staat. In de mode...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Soevereiniteit

Soeverein is volledig onafhankelijk van anderen; niemand is gerechtigd aan de soeverein orders te geven. De kern van het libertarisme is dat ieder individu soeverein is. Niemand mag-kan hem dwingen iets te doen wat hij niet zelf vrijwillig kiest. Het begrip soevereiniteit wordt ook gebruikt in de verhouding tussen staten onderling; geen enkele ande...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

soevereiniteit

[Maatschappijwetenschappen] De overheid van een staat heeft de mogelijkheid in zijn wetgeving te bepalen welke bevoegdheden aan de rechterlijke macht en het bestuur toekomen.
Gevonden op https://quizlet.com/12849608/cr-hoofdstuk-8-internationale-invloed-op-belei

Soevereiniteit

[Aardrijkskunde] Andere landen erkennen het alleenrecht
Gevonden op https://quizlet.com/86106664/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.