Zoek op

solidariteit

groei en conjunctuur, consumenten en producenten: hoofdelijkheid van schuldeisers of schuldenaren. Ieder van hen kan dan ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=solidariteit

solidariteit

verbintenissenrecht: hoofdelijkheid van schuldeisers of schuldenaren. Ieder van hen kan dan de hele schuld opvorderen resp. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=solidariteit

solidariteit

Europees recht: grondrechten ter bescherming van werknemers en consumenten, vervat in Titel IV van Deel II van de Europese ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/solidariteit

solidariteit

politiek: bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. (Van Dale) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/solidariteit

solidariteit

verbintenissenrecht: hoofdelijkheid; hoofdelijkheid van schuldeisers of schuldenaren. Ieder van hen kan de hele schuld opvorderen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/solidariteit

solidariteit

de solidariteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [solidariˈtɛit] gevoel van solidair zijn Voorbeeld:   `als vrijwilliger in een verpleeghuis werken uit solidariteit met je medemens` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'solidariteit' komt vo...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/solidariteit

SOLIDARITEIT

1) Aaneensluiting 2) Aansprakelijkheid voor het geheel 3) Belangengemeenschap 4) Broederschap 5) Eendracht 6) Eendrachtigheid 7) Eensgezindheid 8) Gemeenschapsgevoel 9) Gevoel van saamhorigheid 10) Gevoel voor saamhorigheid 11) Gilde 12) Innige verbondenheid 13) Kameraadschap 14) Medemenselijkheid 15) Poolse vakbond 16) Saamhorigheid 17) Saamhorigh...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SOLIDARITEIT/1

Solidariteit

[sociale wetenschappen] - Solidariteit betekent dat de leden van een groep een gemeenschappelijk belang onderschrijven, ten gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie. ==Politiek== In de politiek is het begrip omstreden. Enerzijds meent men dat solidariteit ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(sociale_wetenschappen)

Solidariteit

[tijdschrift en webzine] - Solidariteit was een Nederlands tijdschrift en is een webzine voor een strijdbare vakbeweging. == Tijdschrift == Met als ondertitel "blad voor een strijdbare vakbeweging" nam eind 1982 een groep ‘kritische’ vakbondsleden het initiatief voor een tweemaandelijks tijdschrift: Solidariteit. Ze mee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(tijdschrift_en_webzine)

Solidariteit

[verzekeringen] - In de wereld van pensioen en verzekeringen is solidariteit de mate waarin risico`s gedeeld worden met andere deelnemers of begunstigden. De mate van solidariteit wordt aan de onderkant beperkt door het risico, aan de bovenkant door free rider gedrag. == Solidariteit en risico`s == Waar een klein, maar cata...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(verzekeringen)

Solidariteit

morele en sociale verbondenheid met wezens in nood.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

solidariteit

gevoel van verbondenheid met anderen vb: er is veel solidariteit tussen de inwoners van deze buurt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=solidariteit

Solidariteit

Solidariteit is een gevoel van saamhorigheid hebben en tonen. Het is een positieve eigenschap om je vrienden niet in de steek te laten of om iemand die in nood zit, te helpen. Gedwongen solidariteit is echter een contradictie in terminis. Solidariteitsbelasting is een aanfluiting van het begrip
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Solidariteit

Onder solidariteit wordt in de Zorgverzekeringswet verstaan dat bij het sluiten van de verzekering en de heffing van uw premie geen rekening gehouden wordt met uw ziekterisico.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10101

solidariteit

1) Het idee van saamhorigheid, betrokkenheid bij de strijd of het lijden van anderen. Het begrip kwam in de jaren zestig in zwang bij groepen in het Westen die betrokken waren bij sociale strijd in derdewereldlanden. Veel landencomités zijn solidariteitsgroepen die zich verbonden voelen met de democratische oppositie in landen met een onderdrukken...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Solidariteit

Begrippenlijst: Rusland - Poolse vrije vakbond, in 1980 door Walesa opgericht; bezat een geweldige aantrekkingskracht op de Polen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Solidariteit

Solidariteit is saamhorigheid en samen de consequenties dragen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11058

Solidariteit

Bewustzijn van saamhorigheid. Het solidariteitsbeginsel stelt dat iedereen in principe hetzelfde bij moet dragen aan de gemeenschappelijke voorzieningen, ongeacht hoe vaak hij zelf daar een beroep op doet. Het solidariteitsprincipe gaat hiermee uit van het beginsel dat iedereen in principe gelijkwaardig is, en in principe op dezelfde wijze behandel...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.