Zoek op

Splijthopperzuiger

Een splijthopperzuiger is een zelfvarend baggerwerktuig. Het is min of meer een kruising tussen een sleephopperzuiger en een splijtbak. Een splijthopperzuiger is uitgerust met een zuigpijp, waarvan de sleepkop (onderste gedeelte van de zuigpijp) voorwaarts over de bodem wordt getrokken. Waarna het opgezogen zand, klei, slip of zelfs grind hydrauli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Splijthopperzuiger

splijthopperzuiger

een hopperzuiger die tevens een splijtbak is. Term uit de liggers van de meetdiensten
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=spit
Geen exacte overeenkomst gevonden.