Zoek op

Splijtstof

Met splijtstof bedoelt men de grondstoffen voor kernenergie, voor zover die wordt opgewekt door middel van kernsplijting. Splijtstoffen bevatten zware, instabiele atoomkernen die zich bij de splijting relatief makkelijk laten delen in twee of meer lichtere kernen. Hierbij komt energie vrij. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Splijtstof

splijtstof

Radioactieve stof, waarvan de atoomkernen door beschieting met neutronen gespleten kunnen worden. De meest bekende splijtstoffen zijn uranium-235 en plutonium-239. Bij de kernsplijting worden neutronen uitgezonden die op hun beurt nieuwe kernsplijtingen veroorzaken en leiden tot een kettingreactie.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Splijtstof

Zie kernbrandstof.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415

Splijtstof

Iedere stof die zich door neutronen splijten laat, waarbij vervolgens weer neutronen vrijkomen; bijvoorbeeld uranium-235, plutonium-239.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691
Geen exacte overeenkomst gevonden.