Zoek op

stakingsfaciliteiten

arbeidsrecht: hetgeen de stakers wordt geboden zodat zij kunnen staken. De belangrijkste faciliteit is de stakingsvergoeding ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/stakingsfaciliteiten

Stakingsfaciliteiten

Bij een (gedeeltelijke) staking van een onderneming wordt vaak stakingswinst behaald. Dat wil zeggen dat de stakende ondernemer meer voor zijn onderneming ontvangt dan de boekwaarde. Bij de belastingheffing over de winst die met of bij staking tot uitdrukking komt, zijn de volgende faciliteiten van toepassing:De stakingsvrijstelling of franchise;He...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474
Geen exacte overeenkomst gevonden.