Zoek op

AKKERBOUW

1) Agricultuur 2) Bedrijfstak 3) Het bewerken van akkers 4) Landbouw
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AKKERBOUW/1

Akkerbouw

Akkerbouw is een vorm van landbouw: het is het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten voor menselijk gebruik. Afhankelijk van het product, de productiemethode en het niveau van welvaart wordt gebruikgemaakt van een groot aantal uiteenlopende technieken, variërend...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerbouw

akkerbouw

het verbouwen van planten
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

akkerbouw

Tak van de landbouw die zich bezighoudt met het bewerken van land, onderhoud van grond en de verbetering, productie en het beheer van veldgewassen.
Categorie: Vakgebieden > landbouw.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Akkerbouw

Akkerbouw Akkerbouw vindt vooral plaats op de vruchtbare kleigronden. In het Deense kustgebied en in Groningen zijn de grootste akkerbouwgebieden. In Denemarken vindt vooral graanproductie plaats. Tarwe en gerst vormen hier de hoofdmoot. In Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen domineert ook de graanteelt op het bouwland. De teelt van voedermais neemt ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Akkerbouw

Akkerbouw Door talloze factoren, onder andere de veepest, zijn de Groninger boeren, vooral in de 19e eeuw, overgegaan op de akkerbouw. Vooral de lichtere kleigronden waren hier uitermate geschikt voor. Aan gewassen als tarwe, gerst, koolzaad en suikerbieten had men een goed, zo niet weelderig bestaan. Kapitale boerderijen sieren nog steeds in het o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Akkerbouw

Akkerbouw is een boerderij die gewassen teelt. Zoals bijv.: suikerbieten, aardappelen, graansoorten, snijma?s, vezelvlas, koolzaad en cichorei.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10947

akkerbouw

De akkerbouw is een onderdeel van de landbouw, en houdt de benutting van braakliggend land door verbouw en het oogsten van gewassen in.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Akkerbouw

Akkerbouw vindt vooral plaats op de vruchtbare kleigronden. In het Deense kustgebied en in Groningen zijn de meest grootschalige akkerbouwgebieden. In Denemarken vindt vooral graanproductie plaats. Tarwe en gerst vormen hiervan de hoofdmoot. In Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen domineert ook de graanteelt op het bouwland. De teelt van voedermai...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000784.ht

Akkerbouw

In de geschiedenis van de landbouw op Ameland was het verbouwen van gewassen alleen bedoeld voor eigen levensonderhoud en als voedergewas voor het vee. Op de hoge zandgronden achter de duinen, beschermd tegen het bij hoge vloed binnendringend zeewater, ontstonden nederzettingen, de Markegenootschappen, met gemengde veeteeltbedrijfjes.
Een Mark...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001042.ht

Akkerbouw

Door talloze factoren, onder andere de veepest, zijn de Groninger boeren, vooral in de 19e eeuw, overgegaan op de akkerbouw. Vooral de lichtere kleigronden waren hier uitermate geschikt voor. Aan gewassen als tarwe, gerst, koolzaad en suikerbieten had men een goed, zo niet weelderig bestaan. Kapitale boerderijen sieren nog steeds in het oude kweld...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001159.ht

Akkerbouw

[Aardrijkskunde] Het verbouwen van voedselgewassen en niet-eetbare gewassen
Gevonden op https://quizlet.com/67666102/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.