Zoek op

Staten-Generaal

Nederlands recht: benaming voor het Nederlandse parlement, bestaat uit de Tweede en Eerste Kamer, resp. de tegenhangers ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=Staten-Generaal

Staten-Generaal

staatsrecht: vertegenwoordigers van het gehele Nederlandse volk en bestaan uit Tweede en Eerste Kamer. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Staten-Generaal

Staten-Generaal

De Opstand, waaruit in de jaren `80 van de zestiende eeuw de Republiek ontstond als statenbond van zeven gewesten, maakte de Staten-Generaal tot de hoogste bestuurlijke instelling. Zij kwamen bijeen in Den Haag en vormden na 1593 een permanent college, dat bestond uit afgevaardigden van de gewestelijke Statenvergaderingen. Elk gewest bracht een ste...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederland-1500-1813/staten

Staten-Generaal

Benaming van de gezamenlijke vergadering van de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Volgens art. 50 van de Grondwet vertegenwoordigen de Staten-Generaal het `gehele Nederlandse volk’.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/staten-generaal

Staten-Generaal

[Frankrijk] - De Staten-Generaal (Frans États-Généraux) waren in Frankrijk van 1302 tot 1789 een vergadering van de drie verschillende standen, die de Franse koning bijeenriep als vertegenwoordigers van zijn onderdanen. De eerste stand bestond uit de geestelijken, de tweede uit de adel en de derde uit het volk. De Staten...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Staten-Generaal_(Frankrijk)

Staten-Generaal

In Frankrijk tijden het Ancien Régime de naam van de gezamenlijke vergadering van de vertegenwoordigers van de Kerk, de adel en de steden (de drie standen). De Staten-Generaal werden in 1302 voor het eerst bijeengeroepen door koning Filips IV (de vierde) de Schone.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Staten-Generaal

landelijke vergadering van de standen, later volksvertegenwoordiging
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Staten-Generaal

de Eerste en Tweede Kamer
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

Staten-Generaal

Eerste en Tweede Kamer samen heten officieel de Staten-Generaal. Het is een oude aanduiding die verwijst naar de tijd dat het `parlement` nog bestond uit afvaardigingen van de Provinciale Staten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Staten-Generaal

Officiële naam van parlement
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Staten-Generaal

De Staten-Generaal bestaat in Nederland uit de volksvertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer. In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Voor de Nederlandse rechtstaat is het van belang dat deze drie ma...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Staten-Generaal

Staten-Generaal

de Eerste kamer en tweede kamer, het parlement.
De Nederlandse volksvertegenwoordiging, het parlement, bestaat uit twee Kamers die worden aangeduid als de Staten-Generaal. Het parlement ziet namens het volk erop toe dat het land goed bestuurd wordt, het controleert de regering. Daarnaast heeft de volksvertegenwoordiging een wetgevende taak.
D...
Gevonden op http://www.kunstbus.nl/verklaringen/staten-generaal.html

Staten-Generaal

naam voor het Nederlandse parlement vb: dat wetsontwerp is in de Staten-Generaal behandeld
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=Staten-Generaal

Staten-Generaal

[Maatschappijleer] is de naam voor Eerste en Tweede Kamer samen, ook wel het parlement
Gevonden op https://quizlet.com/120678907/politiek-en-beleid-maatschappijleer-2-flash-c

Staten-Generaal

Wordt ook wel parlement of volksvertegenwoordiging genoemd. Bestaat uit Eerste en Tweede Kamer. In de Staten-Generaal zitten de democratisch gekozen afgevaardigden van de burgers.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Staten-Generaal

De Eerste en Tweede Kamer samen heten officieel de Staten-Generaal. Het is een oude aanduiding die verwijst naar de tijd dat het 'parlement' nog bestond uit afvaardigingen van de Provinciale Staten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Staten-Generaal

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - aanvankelijk een lichaam waarin afgevaardigden van alle Gewestelijke Staten zitting hadden zodat de vorst niet voor zijn bedeaanvragen e.d. alle gewesten hoefde af te reizen. Tijdens de Republiek het lichaam dat de gemeenschappelijke zaken van de zelfstandige gewesten regelde zoals Buitenlandse Zaken, Defensie,...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Staten-Generaal

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - De Nederlandse volksvertegenwoordiging, die bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676
Geen exacte overeenkomst gevonden.