Zoek op

Steekproefgrootte

Noodzakelijke grootte van de steekproef om gefundeerd uitspraken te kunnen doen over de populatie. Op basis van de gewenste nauwkeurigheid en een gewenste betrouwbaarheid kan men de noodzakelijke grootte van de steekproef berekenen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Steekproefgrootte

Het aantal personen dat deelneemt aan een onderzoek. Een steekproef dient voldoende groot te zijn om significante verschillen en verbanden in een marktonderzoek te kunnen duiden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10174
Geen exacte overeenkomst gevonden.