Zoek op

straling

de straling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈstralɪŋ] Verbuigingen:   straling|en (meerv.) het uitzenden van energie Voorbeelden:   `blootstaan aan schadelijke straling`, `radioactieve straling` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/straling

STRALING

1) Afglans 2) Blikseming 3) Emissie 4) Energiestroom 5) Glans 6) Gloed 7) Gloor 8) Licht 9) Radiatie 10) Schijn 11) Schijnsel 12) Schittering 13) Twinkeling 14) Uitstralen 15) Uitstraling 16) Uitvloeiing van licht 17) Uitzending van warmte 18) Zon
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STRALING/1

Straling

Verzamelnaam voor een groot aantal natuurkundige verschijnselen die alle berusten op het uitzenden van energie door een bron, in de vorm van elektromagnetische trillingen met verschillende golflengten. De zon straalt licht en warmte uit met een golflengte in de orde van 0,5μ (μ= 1 micron = 10-6m). Deze kortgolvige stral...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/S.html

Straling

Straling kan zijn elektromagnetische straling en deeltjesstraling; bij de laatste gaat het om deeltjes met een hoge snelheid die hoogstens de grootte van een atoomkern hebben. Vaak gaat het om een stroom van deeltjes, maar het kan ook gaan om zeldzame individuele deeltjes, zoals in het geval van kosmische straling, met een zeer hoge energie. Volge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Straling

straling

• [natuurkunde] energie in de vorm van elektromagnetische golven of subatomaire deeltjes.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/straling

straling

Het uitzenden van fotonen. Zie elektromagnetische straling.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

straling

Uitzending en verspreiding van energie d.m.v. elektromagnetische golven of snel bewegende deeltjes.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Straling

Warmtetransport door elektromagnetische golven of deeltjes van een warm naar een kouder lichaam. Term wordt ook gehanteerd in de kernfysica. (Zie Warmteoverdracht)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

straling

Def.: proces waarbij golfenergie wordt doorgegeven via golfbewegingen in een medium.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Straling

Uit het feit dat we op aarde de zonnestraling voelen als warmte kunnen we afleiden dat de stralen zich ook door het luchtledige voortplanten. Met straling bedoelen we in de meteorologie zowel zonlicht (zichtbaar licht, ultraviolet licht, infrarood licht) als infrarood, licht dat door de aarde uitgestraald wordt. Dit zijn allemaal elektromagnetische...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/34899/straling

Straling

Term die niet alleen gebruikt wordt voor het grote gebied van de elektromagnetische golven (radiumstralen, infrarode stralen, stralen van het zichtbare licht, ultraviolette stralen, röntgen- en gammastralen), maar ook voor dat van de bewegingen van kerndeeltjes (elektronen, neutronen, protonen enz.). De cellen en weefsels in het lichaam zijn, in v...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/straling

straling

het uitzenden van bundels licht vb: de straling van de zon voelt prettig aan
overdracht van energie in de vorm van golven vb: ultraviolette straling maakt het mogelijk om in het donker te zien
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=straling

Straling

Wat is licht? Die vraag is eigenlijk nog nooit goed be antwoord. Licht zorgt ervoor dat je iets kunt zien. Bijna al het licht dat in onze ogen terecht komt is afkomstig van de zon. De zon straalt licht uit. Een deel van dat licht komt op aarde terecht. Huizen, bomen, alle dingen om ons heen, weerkaatsen het zonlicht. Zo komt het dat we die dingen z...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/straling.html

Straling

[Natuurwetenschappen] Fenomeen waardoor warmte zich verplaatst zonder tussenkomst van materie (kan ook in het luchtledige).
Gevonden op https://quizlet.com/24379208/natuurwetenschappen-warmte-flash-cards/

straling

Energie uitgezonden in de vorm van deeltjes of golven. Zie ook alfa-, bèta- en gammastraling, elektromagnetische golven, kosmische straling en luminescentie.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

straling

ook wel infraroodstraling genoemd; warmteoverdracht tussen twee lichamen, die niet met elkaar in aanraking zijn, dus zonder gebruik van een tussenstof en zonder verplaatsing van moleculen. Straling kan ook in vacuüm optreden. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de hoeveelheid straling.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.