Zoek op

subsidies

economie: zie subsidie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/subsidies

subsidies

(mv.) bestuursrecht: aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/subsidies (mv.)

Subsidies

Subsidies zijn betalingen van de overheid aan burgers of bedrijven zonder dat daar een tegenprestatie voor hoeft te worden geleverd. Een subsidie heeft wel een oormerk (bepaald doel). Bijvoorbeeld: huursubsidie is een bedrag dat aan burgers wordt betaald die een laag inkomen hebben. Ander voorbeeld: exportsubsidie is een bedrag dat aan bedrijven wo...
Gevonden op https://www.finler.nl/subsidies/

Subsidies

Betalingen om niet die door de overheid of de Instellingen van de Europese Unie worden gedaan aan ingezeten producenten, met het doel de productieniveaus, de prijzen of de beloning van de productiefactoren te beïnvloeden.

Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10020

subsidies

Def.: werksoort waarbij subsidies worden verstrekt aan derden (andere overheden of particulieren organisaties) voor de uitvoering van projecten op het gebied van met name openbaar vervoer, weginfrastructuur en verkeersveiligheid
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.