Zoek op

Syncrisis

Het vergelijken van tegengestelde elementen in contrasterende clausula`s
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_s.htm

Syncrisis

Let op: Spelling van 1858 vergelijkende zamenstelling van elkander tegensprekende personen, dingen of denkbeelden. Syncritisch, vergelijkenderwijze
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.