Zoek op

Taalbewustzijn

Abstract: Taalbewustzijn is een begrip dat onderdeel uitmaakt van de tussendoelen beginnende geletterdheid. Er wordt onder verstaan dat kinderen in staat zijn taal tot `object van hun denken` te maken. Ze moeten kunnen omgaan met begrippen als verhaal, zin, woord en klank.
Tekst: Taalbewustzijn is een overkoepelend begrip voor objectivatie, fono...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Taalbewustzijn

de mate waarin kinderen woorden in klankgroepen kunnen verdelen (kin-der-wa-gen), of ze eindrijm (pan rijmt op Jan) en-of woorden kunnen herkennen en toepassen (Kees en Kim beginnen allebei met een ‘k’) en of ze woorden in fonemen (lossen klanken) kunnen verdelen (p-e-n)
Gevonden op http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/begrippen
Geen exacte overeenkomst gevonden.