Zoek op

Thermolyse

Thermolyse is een chemische reactie waarbij een stof door verhitting gaat ontleden. De term is afkomstig van het Griekse "thermos", wat warmte betekent, en "-lyse" betekent afbreken. Thermolyse is een reactie die ervoor zorgt dat chemische bindingen van een product uiteen zullen vallen. Het is een endotherme reactie die slechts plaatsvindt doo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermolyse

thermolyse

Groepen: ontledingsreacties
Ontleding van een verbinding door verhitten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10518
Geen exacte overeenkomst gevonden.