Zoek op

Tijdreeks

Reeks meetgegevens die het verloop in de tijd weergeeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10235

tijdreeks

Syn.: waardereeks tijd Def.: reeks van uitkomsten van een meting of toetsing van een grootheid en-of parameter variërend in tijd Toelichting: De reeks legt de waarden vast van een type parameter over een periode. Waterstandmetingen zijn een duidelijk voorbeeld van een waardereekstijd. Er worden op 1 meetobject gedurende langer...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.