Zoek op

Tricolon

Een tricolon (< Gr. kolon: "lid, deel") of drieslag is een stilistische figuur die uit drie vergelijkbare delen is opgebouwd. Een beroemd voorbeeld van een tricolon is Veni, vidi, vici. Het tricolon wordt veel gebruikt in de ciceroniaanse retorica. Een voorbeeld uit de achttiende-eeuwse vertaling van Pro Archia: In deze zin worden de schouders g.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tricolon

Tricolon

Let op: Spelling van 1858 een gedicht van driederlei verssoorten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.