Zoek op

Troggewelf

Een troggewelf is een gemetseld gewelf dat bestaat uit segmentbogen. Het troggewelf lijkt op een trog of drinkbak. De gewelven bestaan bij een troggewelf uit een kleiner deel van een halve cirkel, dit in tegenstelling tot een tongewelf. In het verleden lagen troggewelven op een haaks gelegen gordelboog. Later werd het troggewelf op een houten of s...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Troggewelf

Troggewelf

Het lijkt op een tongewelf, maar het troggewelf gaat niet vloeiend over in de wand. Het staat met een knik tegen de muur. De doorsnede is dan ook geen rondboog, maar een segmentboog. Daardoor kan het minder druk opvangen dan het tongewelf. Voor een relatief kleine overspanning geeft dat niet. Hoewel...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Troggewelf

troggewelf

Een heel licht gebogen constructie van metselwerk om een ruimte te overdekken. Vaak is een aantal troggewelfjes naast elkaar aangebracht die opgaan vanaf houten of ijzeren balken of vanaf bv. gordelbogen. Troggewelven werden nog wel eens in kelders toegepast. De foto toont een troggewelf bij de kelder van een molen die in verval was geraakt: de bak...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Troggewelf

[ architectonische termen] Een troggewelf is een licht gebogen gewelf. De doorsnede is, in tegenstelling tot een tongewelf, geen rondboog maar een segmentboog.toepassingDoordat de boog in het gewef vlakker is, kan een troggewelf minder gewicht opvangen dan een tongewelf. Een trog...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776
Geen exacte overeenkomst gevonden.