Zoek op

Uitgifteprijs

Prijs-koers waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/uitgifteprijs.ht

Uitgifteprijs

Prijs op het postkantoor De uitgifteprijs is de prijs die op het postkantoor voor een postzegel moest worden betaald inclusief een eventuele toeslag voor een goed doel. De prijs minus de toeslagwaarde wordt frankeerwaarde genoemd ofwel de waarde van de postzegel in het postale verkeer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10501

Uitgifteprijs

Prijs waarvoor aandelen of andere effecten oorspronkelijk in omloop zijn gebracht. Synoniem: emissieprijs
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Uitgifteprijs

De uitgifteprijs is de prijs waartegen nieuw te introduceren effecten geplaatst worden bij de beleggers die op de emissie ingeschreven hebben.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_u.asp

Uitgifteprijs

Prijs waarvoor aandelen of andere effecten oorspronkelijk in omloop zijn gebracht. Synoniem: emissieprijs.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.