Zoek op

secretaris

bestuursrecht: lid van een bestuur, die zich bezighoudt met corresponderen en notuleren. Bijv. de ~ is Gedeputeerde Staten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/secretaris

secretaris

de secretaris zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [sɪkrəˈtarɪs] Verbuigingen:   secretaris|sen (meerv.) lid van een bestuur dat zorgt voor de correspondentie en de verslagen van vergaderingen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'secretaris'...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/secretaris

SECRETARIS

1) Abactis 2) Beroep 3) Bestuursfunctie 4) Bestuursfunktie 5) Bestuurslid 6) Bestuurslid van een vereniging 7) Dier 8) Eerst aangewezene om het college van burgemeester en wethouders te ondersteunen 9) Eerste ambtenaar van de gemeente 10) Eerste ambtenaar van een gemeentebestuur 11) Geheimschrijver 12) Gevolmachtigde van een vereniging 13) Griffier...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SECRETARIS/1

Secretaris

Een secretaris, penvoerder of abactis is de functie van de persoon die de verslaglegging doet van een organisatie, zoals van een vereniging of een stichting. Vaak doet een secretaris echter meer, hij of zij bereidt bijvoorbeeld de vergaderingen voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten. Het woord secretaris betekent geheimhouder. Abacti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Secretaris

secretaris

•iemand die als taak heeft alle lopende zaken bij te houden. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/secretaris

Secretaris

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-sen), geheimschrijver; griffier; [zeker, zekere] fraaie vogel.
~AMBT, o.
~POST, m. (-en),
~SCHAP, o. [geen meervoud]
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

Secretaris

Een secretaris is iemand die verantwoordelijk is voor alle verslaglegging binnen een organisatie. Samen met de voorzitter en de penningmeester maakt de secretaris onderdeel uit van het dagelijks bestuur van een organisatie. De organisatie waar een secretaris aan verbonden is kan een vereniging of een stichting zijn. De belangrijkste taak is het mak...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Secretaris

secretaris

bestuurslid belast met correspondentie enz. (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/secretaris

secretaris

wie voor een bestuur de papieren bijhoudt vb: de secretaris stuurde de uitnodigingen rond
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=secretaris

secretaris

[Politiek] iemand die in een bestuur bepaalde dingen regelt en het verslag van een vergadering maakt
Gevonden op https://quizlet.com/55621743/thematische-woordenschat-thema-15-buitenlandse

Secretaris

Penvoerder, deskundig adviseur van een bestuurscollege.
Het provinciaal bestuur van Drenthe kende vóór 1795 de landschapssecretaris, die optrad als griffier van het College van Drost en Gedeputeerden en van de Statenvergadering. Na de invoering van de gemeente in 1811 was de secretaris de penvoerder van de colleges van burgemeeste...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Secretaris
Geen exacte overeenkomst gevonden.