Zoek op

underwriter

bankrecht: Engels: bank die de uitgegeven aandelen of obligaties overneemt van de uitgevende onderneming en deze vervolgens ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/underwriter

underwriter

verzekeringsrecht: Engels: soort assuradeur. Een ~ beperkt zich, in tegenstelling tot een assuradeur, tot de beoordeling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/underwriter

Underwriter

Vaak ook managing underwriter genoemd. Dit is een bank die samen met andere banken de uitgegeven aandelen of obligaties overneemt van de uitgevende onderneming en deze vervolgens zelf probeert te plaatsen bij beleggers. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/underwriter.htm

Underwriter

Engelse benaming, waaronder in ons land assuradeur wordt verstaan. Er is echter wel enig verschil tussen beide functies. De underwriter beperkt zich uitsluitend tot de beoordeling en acceptatie van posten, terwijl de Nederlandse assuradeur vaak ook andere werkzaamheden in het bedrijf verricht, bijvoorbeeld het beoordelen van schaderekeningen, behan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Underwriter

Dit is een Investment Banker die opties afgeeft of schrijft. De Underwriter is ook bekend als een bank die samen met andere banken de uitgegeven aandelen of obligaties overneemt van de uitgevende onderneming en deze vervolgens zelf probeert te plaatsen bij beleggers.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/underwriter

Underwriter

Engelse benaming, waaronder in ons land assuradeur wordt verstaan. Er is echter wel enig verschil tussen beide functies. De underwriter beperkt zich uitsluitend tot de beoordeling en acceptatie van posten, terwijl de Nederlandse assuradeur vaak ook andere werkzaamheden in het bedrijf verricht, bijvoorbeeld het beoordelen van schaderekeningen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Underwriter

Bank die als onderdeel van consortium of syndicaat de verplichting op zicht heeft genomen een deel van een emissie of lening over te nemen. De bank brengt de emissie of lening daarna via plaatsing bij de uiteindelijke beleggers onder.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/u.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.