Zoek op

Underwriting

De verklaring dat men zich als partij sterk maakt voor het geheel of een gedeelte van het bedrag van een transactie waarbij vooraf geen zekerheid – maar wel de intentie – bestaat om een gedeelte van het aldus te verkrijgen belang of de lening bij een derde partij door te plaatsen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Underwriting

Het accepteren van facultatieve dan wel obligatoire herverzekeringscontracten, zowel op proportionele en-of non-proportionele basis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Underwriting

Een activiteit die zich voornamelijk bezighoudt met de administratieve taken of met het vaststellen van de omvang van het te verzekeren risico, het vaststellen van de premies en het opstellen van de acceptatievoorwaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080
Geen exacte overeenkomst gevonden.