Zoek op

intake

asielrecht: een vreemdeling krijgt in een aanmeldcentrum direct een ~. Tijdens dit gesprek, dat door de vreemdelingendienst ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/intake

intake

Eerste gesprek met een arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog of maatschappelijk werkende waarbij onder andere de anamnese wordt opgenomen en waarin het vervolg van de behandeling wordt besproken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/intake

INTAKE

1) Eerste gesprek bij hulpverlening 2) Eerste gesprek tussen cliënt en dienstverlenende organisatie 3) Eerste gesprek tussen kliënt en dienstverlener 4) Gegevensoverdracht 5) Goederenlijst 6) Het opnemen als patiënt of cliënt door een hulpverlenende instantie 7) Het verzamelen van gegevens over de cliënt voor het eventuele reïntegratietraject...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTAKE/1

intake

het verzamelen van gegevens bij de aanmelding van een nieuwe patiënt en het verstrekken van informatie over de behandeling en de geldende regels en afspraken
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

intake

aanmeldings- en-of oriëntatieprocedure (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/intake

intake

het verzamelen van gegevens vb: voordat de leerlingen geplaatst worden, is er eerst een intake
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=intake
Geen exacte overeenkomst gevonden.