Zoek op

verjaring

gerechtelijk recht: tijdsverloop waarna een recht verloren gaat (bevrijdende of extinctieve ~) of ontstaat (verkrijgende ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verjaring

verjaring

verbintenissenrecht: het verkrijgen van een recht of het tenietgaan van een recht doordat een bepaalde tijd verlopen is ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verjaring

verjaring

vermogensrecht: tijdsverloop waarna een recht verloren gaat of ontstaat; door ~ kan de nakoming van een verbintenis niet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verjaring

verjaring

vermogensrecht: tijdsverloop waarna een recht verloren gaat of ontstaat; door ~ kan de nakoming van een verbintenis niet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verjaring

verjaring

Een misdrijf, overtreding of vermogensdelict moet binnen een bepaalde termijn worden berecht. Is de termijn verstreken dan is het zogeheten rechtsfeit 'verjaard'. Zo kan iemand niet nog na twintig jaar worden veroordeeld voor een door hem gepleegd misdrijf. Of na tien jaar worden aangesproken op het betalen van een schuld binnen een oude verbinteni...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/verjaring

VERJARING

1) Geboortedag 2) Het tenietgaan 3) Ongeldigwording 4) Peremptie 5) Prescriptie 6) Prescriptie (rechtst.) 7) Preskriptie 8) Usucapio 9) Verjaardag
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERJARING/1

Verjaring

Verjaring betekent dat door verloop van de tijd een bepaalde vordering niet langer in rechte afdwingbaar is. == Verjaring in België == === Burgerlijk recht === In het burgerlijk recht of het handelsrecht heeft de schuldenaar geen afdwingbare schuld of geen afdwingbare verbintenis meer; de schuldeiser heeft dan geen vordering meer. De verbintenis ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verjaring

Verjaring

Let op: Spelling van 1858 prescriptie, het verkrijgen van een voordeel, uit hoofde dat een ander zijn regt binnen eenen bepaalden tijd niet doet gelden, en hetzelve alzoo heeft verloren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

verjaring

(Eng: statute of limitations) Misdaden verjaren, d.w.z. de schuldige kan na een bepaalde periode niet meer voor het misdrijf worden berecht en bestraft. Voor bepaalde misdrijven geldt echter geen verjaring. Een Verdrag over de niet-toepasbaarheid van statutaire beperkingen voor oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid uit 1968 zondert...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Verjaring

Een zeker tijdsverloop waardoor bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of verloren gaan. Bijvoorbeeld de verjaring van een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering. Hiervoor bedraagt de verjaringstermijn ingevolge art. 7:942 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek drie jaar. Deze termijn begint te lopen nadat de uitkeringsgerechtigde...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Verjaring

. 1. (c) Tijdsverloop met volgens het recht verkrijgende of bevrijdende werking. Rechtsmiddel dat moet worden ingeroepen, dus niet automatisch wordt toegepast. 2. Zie Vervolgingsverjaring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Verjaring

De termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Verjaring

De termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Verjaring

Een zeker tijdsverloop waardoor bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of verloren gaan. Bijvoorbeeld de verjaring van een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering. Hiervoor bedraagt de verjaringstermijn ingevolge art. 7:942 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek drie jaar.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

verjaring

[Maatschappijwetenschappen] Na verloop van tijd kan niemand meer worden vervolgd omdat het delict 'verjaard' (te lang geleden gebeurd) is.
Gevonden op https://quizlet.com/12843940/cr-hoofdstuk-5-het-nederlandse-strafrecht-flas

Verjaring

Verjaring is het geval waarin het niet meer mogelijk is om een vordering (een aanspraak of recht) af te dwingen via de rechter, omdat er een bepaalde tijd is verstreken. Zo vervalt het recht op de legitieme portie vijf jaar na het overlijden van de erflater. Het recht op de som ineens vervalt na verloop van één jaar na het overlijden van de erfla...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/verjaring/
Geen exacte overeenkomst gevonden.