Zoek op

verjaringstermijn

vermogensrecht: tijdsduur totdat iets (bijv. een vordering, een delict) verjaart, d.w.z. niet meer invorderbaar, geldig ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verjaringstermijn

verjaringstermijn

vermogensrecht: tijdsduur totdat een vordering of een strafbaar feit verjaart, d.w.z. niet meer invorderbaar, geldig of vervolgbaar ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verjaringstermijn

Verjaringstermijn

De wettelijk bepaalde termijn na afloop waarvan een recht hetzij ontstaat hetzij verloren gaat. ~ Zie ook: Verjaring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Verjaringstermijn

(1) De in de meeste verzekeringspolissen opgenomen termijn waarna het recht van de verzekerde op vergoeding van een onder de polis gedekte schade definitief vervalt. Deze termijn mag niet korter zijn dan een jaar. Wanneer er in de polis geen termijn wordt genoemd, verjaart een vordering vijf jaar nadat deze opeisbaar is geworden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Verjaringstermijn

(2) De wettelijk bepaalde termijn na afloop waarvan een recht hetzij ontstaat hetzij verloren gaat. Zie ook `Verjaring`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.