Zoek op

regime

het regime zelfst.naamw.Uitspraak:   [rəˈʒim, reˈʒim(ə)] Verbuigingen:   regime|s (meerv.) bestuur van een ondemocratische regering Voorbeeld:   `een totalitair regime` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'regime' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/regime

REGIME

1) Beleid 2) Bestel 3) Bestuur 4) Bestuur van een ondemocratische regering 5) Bestuur van een staat 6) Bestuursuitoefening 7) Bewind 8) Dieet 9) Eetregel 10) Eetschema 11) Geheel van voorschriften 12) Heerschappij 13) Inwendige dienst in kloosters 14) Leefregel 15) Leer 16) Levenswijze 17) Lijnen 18) Opperbewind 19) Regering 20) Regeringsstelsel 21...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REGIME/1

Regime

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. levens-, eetregel; staatsbestuur; regeringstelsel; ancien -, het oude stelsel, regeringstoestand van den ouden tijd [inzonderheid] onder de Bourbons).
*...MENT, o. staatsbestuur; zie REGEMENT; [figuurlijk] pantoffel-, overmagt van de vrouw op den man (in het gezin).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

regime

staatsbestel
Jaar van herkomst: 1820 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Régime

Let op: Spelling van 1858 Fr., regimen, Lat., staatsbestuur; levensregel, eetregel, rigtsnoer
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

regime

leefregels met betrekkeing tot een levenswijze en dieet. synoniem: regiem
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

regime

Syn.: hydrologisch regime Def.: alles wat betrekking heeft op de toestand en het gedrag van een bepaalde waterloop.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

regime

Vlaams voor het Nederlandse woord ` dieet`
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11289

regime

regeringsstelsel; stelsel; leefregel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/regime

regime

strenge, harde manier van besturen vb: onder dat regime is de doodstraf weer ingevoerd
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=regime

Regime

Geheel van voorschriften en hulpmiddelen waarmee gewerkt wordt
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Regime

[Nederlands] Schrikbewind
Gevonden op https://quizlet.com/93945236/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.