Zoek op

Verminderingsregel

Bepaling in de Nederlandse Beurs Brandpolis op grond waarvan, indien er meer dan één verzekering is en deze tezamen oververzekering opleveren, de verzekerde som van een beurspolis geacht wordt te zijn verminderd naar evenredigheid van het totale bedrag van de verzekeringen en de waarde van het verzekerde belang. ~ Zie ook: Gemeenschapsclausu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Verminderingsregel

Clausule die opgenomen is in beursbrandpolissen en die bepaalt dat het chronologische beginsel wordt uitgeschakeld. Wanneer meer verzekeringen tegelijkertijd dekking verlenen tegen hetzelfde risico en hetzelfde risico-object, en het totaal van de verzekerde sommen de werkelijke waarde van het risico-object overschrijden, worden de verzekerde bedrag...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.