Zoek op

vermogensbeheer

vermogensbeheer zelfst.naamw. het beheren van vermogens van anderen door middel van beleggingen Bron: Wikiwoordenboek - vermogensbeheer. SpellingCorrect gespeld: 'vermogensbeheer' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 11...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Onder vermogensbeheer (ook aangeduid als investment management of asset management) wordt verstaan het beheer van (vrijwel altijd) grotere vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Dit kan op individuele of op collectieve basis gedaan worden. == Individueel of collectief == === Individueel vermogensbeheer === Bi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nagestreefde resultaat. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/vermogensbeheer.

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer, ook wel asset management genoemd, is de algemene term voor het beheren van een portefeuille van een groep assets, zoals aandelen, obligaties of kas.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Vermogensbeheer

Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nastreefde rendement - resultaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Vermogensbeheer

Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nagestreefde resultaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Vermogensbeheer

Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het beoogde rendement op dat vermogen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is het beheer van vermogen van een klant door een bank of een gespecialiseerde instelling. Doel van vermogensbeheer is om het vermogen in stand te houden en het behalen van het bepaald rendement.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nagestreefde resultaat. Het is door een bank of andere gespecialiseerde instelling zoals een vermogensbeheerder beheren van het vermogen van een client.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Onder vermogensbeheer verstaan wij het beheer van vermogens van derden door gespecialiseerde organisaties op personen (vermogensbeheerders).
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_v.asp

Vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer draagt een klant het beheer van zijn vermogen over aan een vermogensbeheerder. Bij ABN AMRO is Vermogensbeheer mogelijk voor belegbare vermogens vanaf € 100.000,-. ABN AMRO krijgt dan van de klant het mandaat voor diens rekening en risico te beleggen. Dit wordt contractueel vastgelegd. ABN AMRO beheert het vermogen van de klant...
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/v.html

Vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer laat u uw geld beheren door Evi van Lanschot. Zij is een online vermogensbeheerder die u kan helpen om het vooraf opgestelde doel te bereiken zonder dat u zelf veel verstand hoeft te hebben van beleggen. U kiest ervoor om Evi als deskundige uw vermogen te beheren.
Gevonden op https://www.evivanlanschot.nl/vermogensbeheer
Geen exacte overeenkomst gevonden.