Zoek op

vermogensstructuur

ondernemingsrecht: wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders. De meest basale kwestie bij het aantrekken ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vermogensstructuur

Vermogensstructuur

De omvang van het totale vermogen van een bedrijf op een bepaald moment en de manier waarop dat is samengesteld. Geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf gebruik gemaakt heeft van bijvoorbeeld aandelenkapitaal, obligatieleningen en bankleningen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Vermogensstructuur

De vermogensstructuur is de wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders. De meest basale kwestie bij het aantrekken van vermogen is de keuze tussen eigen vermogen (aandelen) of vreemd vermogen (obligaties).
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vermogensstructuur
Geen exacte overeenkomst gevonden.