Zoek op

verzekerde

financiële zaken: diegene die in een verzekeringspolis is aangewezen om het verzekerde bedrag te ontvangen als het verzekerde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=verzekerde

verzekerde

verzekeringsrecht: diegene die in een verzekeringspolis is aangewezen om het verzekerde bedrag te ontvangen als het verzekerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzekerde

verzekerde

de verzekerde zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [vər'zekərdə] Verbuigingen:   verzekerde|n (meerv.) iemand die een verzekering heeft afgesloten Voorbeeld:   `Als de gezondheidszorg duurder wordt, stijgen de premies voor de verzekerden.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verzekerde

VERZEKERDE

1) Iemand die verzekerd is 2) Verzekeringsnemer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERZEKERDE/1

Verzekerde

De persoon op wiens leven de verzekering is afgesloten. Dit kan dezelfde zijn als degene die de premie betaalt, maar dat hoeft niet.
Gevonden op http://uitvaartverzekeringwijzer.net/begrippenlijst/

Verzekerde

De verzekerde is de persoon die zich bij een verzekeraar, tegen bepaalde schadeoorzaken, heeft verzekerd of heeft laten verzekeren. Op het polisblad staat precies vermeld wie er verzekerd is en tegen welke schadeoorzaken. Dit hoeft niet persé de verzekeringnemer te zijn. Voorbeeld bij verzekerde Als je een kortlopende reisverzekering afsluit voor ...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/verzekerde

Verzekerde

Onderneming of privepersoon die aan een verzekeraar een bedrag (de premie ) heeft betaald om een eventueel risico over te nemen. Mocht dit risico zich voordoen, dan dient de verzekeraar een bedrag aan de verzekerde te betalen. ( > verzekeren)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/verzekerde.htm

Verzekerde

Persoon die door het verzekeringsrisico wordt gedekt: bijvoorbeeld de persoon waarvan het leven verzekerd wordt in het kader van een levensverzekeringscontract.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Verzekerde

Iemand wiens leven is verzekerd bij een levensverzekering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Verzekerde

Bij schadeverzekering wordt ingevolge art. 7:945 onder verzekerde verstaan: degene die in geval van door hem geleden schade krachtens de verzekering recht heeft op vergoeding of door aanvaarding van de aanwijzing recht op vergoeding kan krijgen. Bij sommenverzekering wordt als verzekerde aangemerkt: degene op wiens leven of gezondheid de verzekerin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Verzekerde

De verzekerde is de persoon op wiens leven de overeenkomst is gesloten.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Verzekerde

Verzekerde

Iemand wiens leven is verzekerd bij een levensverzekering. De benaming verzekerde wordt ook gebruikt bij andere verzekeringen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/verzekerde

Verzekerde

De verzekerde is bij een levensverzekering degene op wiens leven de verzekering afgesloten wordt.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_v.asp

Verzekerde

1) Bij de schadeverzekering: persoon die in geval van door hem geleden schade krachtens de verzekering recht heeft op vergoeding of door aanvaarding van de aanwijzing recht op vergoeding kan verkrijgen.
2) Bij de sommenverzekering: persoon op wiens leven of gezondheid de verzekering betrekking heeft. Bijvoorbeeld: De verzekerde is de persoon op ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.