Zoek op

Visch

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (vissen), diersoort uitsluitend in het water levende; [spreekwoord] zoo gezond als een -, zeer gezond; de - wil zwemmen, bij een vischmaal behoort goede wijn; (ook) als men visch gegeten heeft wil men veel drinken; zoo stom als een -, steeds zwijgende, te dom om te spreken; boter bij den -, gereed geld, ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10659
Geen exacte overeenkomst gevonden.