Zoek op

vivisectie

Letterlijk: het levend-ontleden. Verouderde term voor het medisch-biologisch experimenteren met levende wezens. Dekte tot het midden van de negentiende eeuw redelijk de praktijk, toen dierproeven vooral neerkwamen op het snijden in levende wezens en het bezien van wat er van binnen gebeurde. Sindsdien is het medisch en biologisch onderzoek oneindig...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/vivi

vivisectie

de vivisectie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vivi'sɛksi] Verbuigingen:   vivisectie|s (meerv.) onderzoek aan een levend dier © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'vivisectie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vivisectie

VIVISECTIE

1) Dierenproeven 2) Experimenteren op dieren 3) Onderzoek op levende dieren 4) Proef op levende dieren 5) Proefneming 6) Proefneming op levende dieren
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VIVISECTIE/1

Vivisectie

Vivisectie (Latijn: snijden in levend weefsel) is het ontleden van een levend dier voor wetenschappelijk onderzoek. In meer algemene zin wordt meestal gesproken van dierproeven bij wetenschappelijk onderzoek waarbij van levende dieren gebruik wordt gemaakt. De term vivisectie werd vooral in het verleden door tegenstanders gebruikt als scheldwoord ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vivisectie

vivisectie

proefneming op levende dieren
Jaar van herkomst: 1847 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Vivisectie

Operatieve proefingrepen op een nog levend dier, uiteindelijk leidend tot de dood..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

vivisectie

het nemen van proeven op levende dieren met weten- schappelijke
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

vivisectie

proefneming op levende dieren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vivisectie

vivisectie

[Nederlands] het uitvoeren van dierproeven, het gebruiken van (levende) dieren voor medische en andere proeven
Gevonden op https://quizlet.com/86238543/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.