Zoek op

vrijwilligerswerk

grondbegrip: zijn alle werkzaamheden die niet gericht zijn op het verwerven van een inkomen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Wel kan er gezegd worden dat vrijwilligerswerk altijd vier componenten bevat: Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, vredesacti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk

arbeid waar geen enkele vergoeding tegenover staat (of uitslui- tend kostenvergoeding)
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is het geheel van werkzaamheden die uitgevoerd worden door een vrijwilliger. Daarbij gaat het om werk dat onbetaald wordt verricht. Vaak is vrijwilligerswerk gericht op anderen: een maatschappelijk doel, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor hulpbehoevenden, het milieu of bejaardenzorg. Ook zijn vrijwilligers actief voor een v...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk

zijn alle werkzaamheden die niet gericht zijn op het verwerven van een inkomen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

vrijwilligerswerk

zijn alle werkzaamheden die niet gericht zijn op het verwerven van een inkomen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.