Zoek op

schrijver

de schrijver zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈsxrɛivər] Verbuigingen:   schrijver|s (meerv.) de schrijfster zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈsxrɛifstər] Verbuigingen:   schrijfster|s (meerv.) 1) iemand die als beroep boeken schrijft
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schrijver

schrijver

iemand die iets schrijft of geschreven heeft; auteur
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/schrijver

Schrijver

Een schrijver is iemand die een geschreven werk produceert zoals een boek, krantenartikel, script, poëzie of bladmuziek. Hoewel iedereen die iets schrijft zich een "schrijver" kan noemen, wordt de term in de praktijk vooral gebruikt voor mensen die (al dan niet beroepsmatig) literaire of wetenschappelijke teksten publiceren, tegenwoordig veelal.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver

Schrijver

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver_(hoofdbetekenis)

schrijver

•een persoon die schrijft. •een persoon die beroepsmatig schrijft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/schrijver

Schrijver

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), die schrijft; zamensteller; bewerker (van een boek); die schrijfwerk voor een ander verrigt; klerk, kantoorbediende; secretaris eener rederijkerskamer; (zeew.) beambte aan boord die met het houden der registers enz. belast is.
~IJ, v. (-en), geschrijf; gekrabbel.
~SCHAP, o. [geen meervoud] be...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

schrijver

i.t.t. tot de auteur is de schrijver de maatschappelijke figuur die zich ook buiten zijn boeken (en in zijn privé-leven) manifesteert. Als iemand onder pseudoniem schrijft is het verschil schrijver-auteur betrekkelijk makkelijk. Henk Marsman is de schrijver, Bernlef de auteur. Maar ook voor schrijvers die onder hun eigen naam publiceren moeten we ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Schrijver

Koper of verkoper van een optie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Schrijver

Een hoge ambtenaar aan het hof of een privé-secretaris.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

schrijver

wie een tekst geschreven heeft vb: hoe heet de schrijver van dit boek? Synoniem: auteur
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=schrijver

Schrijver

Een schrijver is iemand die zich bezighoudt met het produceren van boeken, artikels of ander gepubliceerd werk. Mensen die schrijven zonder het werk te publiceren noemt men ook schrijvers, doch erkent men een schrijver pas wanneer men zijn werk kan lezen. De onderwerpen die schrijvers hanteren zijn uiteenlopend van aard zonder ook maar een enkele b...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/schrijver/

schrijver

i.t.t. tot de auteur is de schrijver de maatschappelijke figuur die zich ook buiten zijn boeken (en in zijn privé-leven) manifesteert. Als iemand onder pseudoniem schrijft is het verschil schrijver-auteur betrekkelijk makkelijk. Henk Marsman is de schrijver, Bernlef de auteur. Maar ook voor schrijvers die onder hun eigen naam publiceren moeten we ...
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.