Zoek op

vruchtgebruik

vermogensrecht: zakelijk recht om het eigendom van een andere persoon te mogen gebruiken en daarvan de vruchten te mogen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vruchtgebruik

vruchtgebruik

vermogensrecht: zakelijk recht om het eigendom van een andere persoon te mogen gebruiken en daarvan de vruchten te mogen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vruchtgebruik

vruchtgebruik

Het recht op de opbrengst van een goed van iemand anders, de vruchten ervan te plukken. Soms letterlijk, als het gaat om het recht op het fruit uit een boomgaard van een ander. Meestal figuurlijk, zoals het recht op de rente van een niet-eigen bankrekening. Dit speelt bijvoorbeeld binnen het erfrecht. Een weduwe kan het vruchtgebruik hebben over he...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik zelfst.naamw. juridisch zakelijk recht om een anders goed te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken, alsof men zelf eigenaar was Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'vruchtgebruik' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spell...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vruchtgebruik

VRUCHTGEBRUIK

1) Douarie 2) Genot van iemands bezit 3) Jouïssance 4) Leen 5) Tocht 6) Usufructus 7) Ususfructus 8) Zakelijk recht op een andermans goed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VRUCHTGEBRUIK/1

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om iemand anders zijn goederen te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

vruchtgebruik

lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

vruchtgebruik

recht op de opbrengst van andermans goed
Jaar van herkomst: 1581 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Vruchtgebruik

Een eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Vruchtgebruik

Het vruchtgebruik is een zakelijk genotsrecht dat iemand (de vruchtgebruiker) heeft om van het roerend of onroerend goed van een ander de vruchten te trekken alsof hij zelf de eigenaar was, mits en zolang dat goed zelf in stand blijft.
Zo zijn (stock-) dividenden en coupons vruchten van aandelen dan wel obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Vruchtgebruik

het recht om goederen te gebruiken die aan een ander (de hoofdgerechtigde) toebehoren, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Het vruchtgebruik eindigt bij de dood van de vruchtgebruiker, of al eerder, als partijen dat zijn overeengekomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik wil zeggen dat een eigenaar een ander het gebruik van een goed toestaat, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

vruchtgebruik

zakelijk recht om een goed van een ander te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken, alsof men zelf de eigenaar daarvan was, mits zorgend dat de zaak zelf in stand blijft; zie ook tocht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Vruchtgebruik ontstaat door vestiging of verjaring. Vruchtgebruik kan niet worden gevestigd voor langer dan het leven van de vruchtgebruiker. Is de vruchtgebruiker een rechtspersoon dan vervalt het recht van vruchtgebruik in iede...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Vruchtgebruik

Recht van gebruik van een erfstuk of gebruik van de inkomsten op vermogen. Vruchtgebruiker is geen (juridisch) eigenaar en mag erfstuk (of aandelen) niet zomaar verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10708

Vruchtgebruik

Art. 3:201 van het Burgerlijk Wetboek definieert vruchtgebruik als het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Het belang van de vruchtgebruiker is een verzekerbaar belang. Volgens art. 3:209 BW is de vruchtgebruiker verplicht ten behoeve van de hoofdgerechtigde een gebruikelijke verzekering t...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Vruchtgebruik

Het zakelijk recht om van een anders goed de `vruchten' te gebruiken alsof men zelf de eigenaar daarvan was, mits men ervoor zorgt dat de zaak in stand blijft. Het recht eindigt bij het overlijden van de vruchtgebruiker en kan dus niet per nalatenschap worden overgedragen. Het recht rust op het goed en eindigt niet als het goed van eigenaar verande...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Vruchtgebruik

Het zakenrechtelijke recht om het genot op de opbrengst te hebben van andermans goed, mits dat goed zelf intact blijft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

vruchtgebruik

recht op de opbrengst van andermans goed (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vruchtgebruik

Vruchtgebruik

Het recht op de opbrengst van andermans goed te genieten mits dat goed zelf in stand blijft. Zo zijn dividenden en coupons vruchten van aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vruchtgebruik

Vruchtgebruik

Een eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/V

Vruchtgebruik

Het vruchtgebruik is het recht op het gebruik en de vruchten (bijvoorbeeld huurinkomsten) van een goed. De vruchtgebruiker heeft geen beschikkingsrechten op het goed: hij mag het niet verkopen, wegschenken of slopen. Zie ook volle eigendom en blote eigendom .
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om een goed van een ander te gebruiken of er vruchten van te trekken. Men wordt geen eigenaar van het goed. Het recht van vruchtgebruik eindigt na het verstrijken van de afgesproken termijn en uiterlijk bij overlijden van de vruchtgebruiker.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald. Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende ouder het vru...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/vruchtgebruik/
Geen exacte overeenkomst gevonden.