Zoek op

vruchtgebruik

vermogensrecht: zakelijk recht om het eigendom van een andere persoon te mogen gebruiken en daarvan de vruchten te mogen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vruchtgebruik

vruchtgebruik

vermogensrecht: zakelijk recht om het eigendom van een andere persoon te mogen gebruiken en daarvan de vruchten te mogen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vruchtgebruik

vruchtgebruik

Het recht op de opbrengst van een goed van iemand anders, de vruchten ervan te plukken. Soms letterlijk, als het gaat om het recht op het fruit uit een boomgaard van een ander. Meestal figuurlijk, zoals het recht op de rente van een niet-eigen bankrekening. Dit speelt bijvoorbeeld binnen het erfrecht. Een weduwe kan het vruchtgebruik hebben over he...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik zelfst.naamw. juridisch zakelijk recht om een anders goed te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken, alsof men zelf eigenaar was Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'vruchtgebruik' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spell...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vruchtgebruik

VRUCHTGEBRUIK

1) Douarie 2) Genot van iemands bezit 3) Jouïssance 4) Leen 5) Tocht 6) Usufructus 7) Ususfructus 8) Zakelijk recht op een andermans goed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VRUCHTGEBRUIK/1

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om iemand anders zijn goederen te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

vruchtgebruik

lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

vruchtgebruik

recht op de opbrengst van andermans goed (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vruchtgebruik

Vruchtgebruik

Het recht op de opbrengst van andermans goed te genieten mits dat goed zelf in stand blijft. Zo zijn dividenden en coupons vruchten van aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vruchtgebruik

Vruchtgebruik

Een eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/V

Vruchtgebruik

Het vruchtgebruik is het recht op het gebruik en de vruchten (bijvoorbeeld huurinkomsten) van een goed. De vruchtgebruiker heeft geen beschikkingsrechten op het goed: hij mag het niet verkopen, wegschenken of slopen. Zie ook volle eigendom en blote eigendom .
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om een goed van een ander te gebruiken of er vruchten van te trekken. Men wordt geen eigenaar van het goed. Het recht van vruchtgebruik eindigt na het verstrijken van de afgesproken termijn en uiterlijk bij overlijden van de vruchtgebruiker.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/vruchtgebruik/
Geen exacte overeenkomst gevonden.