Zoek op

WOZ

De wet waardering onroerende zaken (WOZ) zorgt voor een uniforme waardering van onroerende zaken. Eens in de vier jaar wordt de waarde door de gemeente vastgesteld. Deze dient als uitgangspunt voor de onroerende zaakbelasting, de wateromslag en het eigenwoningforfait
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

WOZ

De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is een relatief jonge wet. De waarde die door de gemeente wordt bepaald, is maatgevend voor de hoogte van de onroerende-zaakbelasting die moet worden betaald. Maar daarnaast en dit is financieel vaak belangrijker is de WOZ- waarde bepalend voor het `eigenwoningforfait` (nieuwe naam van het huurwaardeforfait)...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

WOZ

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze Wet regelt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in Nederland.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken. Draagt zorg voor een uniforme waardering van alle onroerende zaken in Nederland, die in de belastingheffing worden betrokken. De wet verplicht gemeenten éénmaal per vier jaar waarde van een onroerend goed vast te stellen, op basis waarvan uw onroerende zaakbelasting en huurwaardeforfait worden bepaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

WOZ

Ook wel: Wet Waardering Onroerende Zaken.Regelt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in Nederland
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/W

WOZ

[Afkortingen] Wet Waardering Onroerende Zaken (de WOZ-waarde is de grondslag voor de OZB); 
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/afkortingen_q_z.shtml

WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt elk jaar de waarde van de woning vast voor de belasting. Dit heet de WOZ-waarde.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/w.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.