Zoek op

waardepeildatum

De datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=waardepeildatum

Waardepeildatum

De datum waarop uw huis voor het laatst is getaxeerd door de gemeente in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Waardepeildatum

De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Om de vier jaar wordt de waarde opnieuw vastgesteld. In de tussenliggende periode geldt de waarde van de laatste peildatum.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Waardepeildatum

De datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Om de vier jaar wordt de waarde opnieuw vastgesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

waardepeildatum

(Gezegd van onroerend goed) datum waarop men de waarde van iets peilt; datum waarop men geacht wordt de waarde van iets te peilen; datum van waardebepaling
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/waardepeildatum

Waardepeildatum

de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Om de vier jaar wordt de waarde opnieuw vastgesteld. In de tussenliggende periode geldt de waarde van de laatste peildatum
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/W

Waardepeildatum

De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak vaststelt voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde wordt sinds 1 januari 2007 ieder jaar vastgesteld. De waarde is dus een jaar geldig.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.