Zoek op

werkkapitaal

het werkkapitaal zelfst.naamw.Uitspraak:   ['wɛrkɑpɪtal] Verbuigingen:   werkkapi|talen (meerv.) geld dat een onderneming nodig heeft om te kunnen draaien Voorbeelden:   `De behoefte aan werkkapitaal vormt bij dit bedrijf de grootste druk op de contante m...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/werkkapitaal

Werkkapitaal

Het is niet verwonderlijk dat organisaties zich erg druk kunnen maken om hun werkkapitaal. Er is namelijk voldoende (en ook niet teveel) werkkapitaal nodig om de onderneming draaiende te houden. In dit artikel wordt uitgelegd wat werkkapitaal is, welke vormen er zijn en hoe het moet worden berekend. Ook wordt bekeken welke maatregelen een ondernemi...
Gevonden op https://www.finler.nl/werkkapitaal/

Werkkapitaal

Werkkapitaal (ook wel nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal) is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden). Brutowerkkapitaal is de omvang van de vlottende activa. De eerste benadering wordt meestal geb...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkkapitaal

Werkkapitaal

Voor het werkkapitaal zijn enkele, op details verschillende definities en formules in omloop. In het algemeen geeft het werkkapitaal aan in hoeverre de vlottende passiva voldaan kunnen worden uit de vlottende activa. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/werkkapitaal.htm

Werkkapitaal

Formeel laat het werkkapitaal het bedrag wat over is na aflossing van het kort vreemd vermogen zien. Men berekent het werkkapitaal als volgt: vlottende activa - vreemd vermogen kort = werkkapitaal
Informeel is het werkkapitaal het kapitaal waarover de onderneming vrij kan beschikken voor het uitoefenen van de daadwerkelijke ondernemingstaak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Werkkapitaal

Vlottende activa min de kortlopende schulden. Het is het kapitaal waarmee een handelszaak gedreven wordt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/werkkapitaal

Werkkapitaal

(Bruto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen. (Netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende passiva {Externe Verslaggeving} (zie balansmodel C van de wettelijke modellen) bij bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit bedrag is dus gelijk aan het Eigen Vermoge.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Werkkapitaal

Geld dat beschikbaar is om te investeren in daadwerkelijke produktie.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Werkkapitaal

(1) (Bruto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen. 1) (Netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende passiva {Externe Verslaggeving} bij bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit bedrag is dus gelijk aan het Eigen Vermogen plus het Lang Vreemd Vermogen minus de v...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Werkkapitaal

(2) Langdurig beschikbaar vermogen dat niet langdurig vastgelegd is, maar in vlottende activa is genvesteerd. Met het werkkapitaal moeten de kernen gefinancierd kunnen worden:
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.