Zoek op

selectie

de selectie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [səˈlɛksi] Verbuigingen:   selectie|s (meerv.) 1) het selecteren, of keer dat je selecteert Voorbeeld:   `de werving en selectie van personeel` 2) wat je geselecteerd hebt Voorbeeld: &...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/selectie

SELECTIE

1) Accumulatie 2) Ballotage 3) Bloemlezing 4) Elite 5) Keur 6) Keur van melodieën 7) Keus 8) Keus, keuze 9) Keuze 10) Massa 11) Opeenhoping 12) Ophoping 13) Schifting 14) Sortering 15) Stel 16) Teeltkeus 17) Uitgekozen gedeelten 18) Uitgezocht gezelschap 19) Uitgezochte verzameling 20) Uitkiezen 21) Uitlezing 22) Uitverkiezing 23) Uitverkoring 24)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SELECTIE/1

Selectie

[genetica] - Selectie is de in de biologie (genetica) gebruikte term voor het fenomeen dat niet alle individuen van een generatie zich succesvol voortplanten. Het is een belangrijk onderdeel van de evolutietheorie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke selectie en seksuele selectie. Negatieve selectie is het uitsl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Selectie_(genetica)

selectie

keuze
Jaar van herkomst: 1669 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

selectie

Verandering van genfrequenties onder invloed van milieufactoren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

selectie

keuze (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/selectie

Selectie

Natuurlijke selectie
Sinds mensenheugenis worden planten en dieren gedomesticeerd. We selecteren die planten en dieren met de door ons gewenste eigenschappen en kruisen die met elkaar. In hun nageslacht zullen die eigenschappen weer tot uitdrukking komen. Maar ook in de natuur treedt selectie op. In dit geval selecteert het milieu. Darwin en Wa...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000650.html

Selectie

Selectie is het mechanisme waardoor bepaalde individuen, groepen of processen slagen, waar andere, die in dezelfde situatie verkeren, falen. Dit mechanisme bepaalt welke individuen, groepen of processen succesvol zijn. Natuurlijke selectie heeft tot resultaat dat bepaalde organismen overleven waar anderen (uit)sterven.  Natuurlijke selectie heeft ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002915.html

Selectie

Uit de aangeboden risico's selecteert de verzekeraar uitsluitend de risico's, die overeenkomen met het door hem ontwikkelde acceptatiebeleid en die overeenkomen met de opbouw van zijn portefeuille van verzekeringen in de betreffende categorie. In principe zal hij de meest gunstige risico's (dus met een schadekans die overeenkomt of gunstiger is, da...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Selectie

Treedt op als niet alle elementen in een populatie een gelijke kans hebben gehad in de steekproef te worden opgenomen.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Selectie

a. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden . b. Activiteit binnen de selectie als onder a waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Selectie

[Management-en-organisatie] Acties die erop gericht zijn om de beste kandidaat in de pool met sollicitanten te vinden en deze persoon aan de organisatie te binden
Gevonden op https://quizlet.com/100041503/ao-hoorcolleges-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.