Zoek op

wetenschap

strafprocesrecht: feiten en omstandigheden waarvan de rechter op de hoogte is. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/wetenschap

wetenschap

de wetenschap zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈwetənsxɑp] Verbuigingen:   wetenschap|pen (meerv.) 1) alle kennis die we hebben op een bepaald gebied en de systematische manier waarop we verdere kennis kunnen verkrijgen Voorbeeld:   `de wetenschap ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wetenschap

WETENSCHAP

1) Bekendheid 2) Bewustzijn 3) Computerkunde 4) Doctrine 5) Geheel van de menselijke kennis 6) Het geheel der menselijke kennis 7) Het geheel van de menselijke kennis 8) Het weten wie of wat 9) Ideologie 10) Kennis 11) Kunde 12) Studie 13) Vak van studie 14) Weet 15) Welgeordende kennis 16) Weten 17) Wijsheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WETENSCHAP/1

Wetenschap

Wetenschap is zowel systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenlevi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap

Wetenschap

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Wetenschap``] Zie Krijgskunde
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

wetenschap

het weten, de kennis
Jaar van herkomst: 1300 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Wetenschap

Een menselijke bedrijvigheid die erop gericht is tot gesystematiseerde en betrouwbare kennis te komen.Een benaderingswijze die toelaat betrouwbare kennis te bereiken, dat wil zeggen die aanleiding geeft tot algemene consensus van degenen die ze ernstig bestuderen en die bovendien achteraf niet door de feiten wordt gelogenstraft.Houdt zich bezig met...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Wetenschap

Wetenschap omvat zowel de menselijke kennis op bepaalde gebieden, de manier waarop mensen deze kennis ontvangen als het geheel (de organisatie) waarbinnen de informatie wordt vergaard. Wetenschap is dus een erg breed begrip. Het belangrijkste onderdeel van de wetenschap is het systematisch (op een bepaalde manier) verwerven van kennis. Door middel ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Wetenschap

wetenschap

kennis; bestudering van een vak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wetenschap

wetenschap

geheel van kennis op een bepaald gebied vb: economie is een wetenschap
het ergens van op de hoogte zijn vb: de wetenschap dat zij zou komen, maakte hem blij
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wetenschap

Wetenschap

[Geschiedenis] Het verzamelen van kennis door bestudering van een verschijnsel; wetenschappers zoeken naar verklaringen en proberen bewijzen te vinden
Gevonden op https://quizlet.com/56167491/geschiedenis-flash-cards/

Wetenschap

[Management-en-organisatie] Methodologische en wetenschappelijke manieren gebruiken om mensen en hun gedrag op het werk en binnen een organisatie te begrijpen
Gevonden op https://quizlet.com/99163606/ao-hoofdstuk-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.