Zoek op

katalysator

de katalysator zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [kɑtali'zatɔr] Verbuigingen:   katalysa|toren, katalysator|s (meerv.) 1) stof die de snelheid van een reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden scheikunde Voorbeelden:   `De reactie verloo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/katalysator

KATALYSATOR

1) Auto-onderdeel 2) Deel van een auto 3) Scheikundge reactie bevorderend 4) Stof die een chemisch proces beinvloed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KATALYSATOR/1

Katalysator

Een katalysator is gemonteerd voor de uitlaat en zorgt ervoor dat de uitlaatgassen die door de uitlaat worden uitgestoten een stuk minder schadelijk zijn voor het milieu. Dit gebeurt middels processen die de samenstelling van schadelijke stoffen veranderen (positief beïnvloeden).
Gevonden op http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/14084-het-autowoordenboek-autotermen-

katalysator

chemische benaming voor een stof die een reactie versneld zonder zelf verbruikt te worden
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Katalysator

Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. Gewoonlijk wordt hiermee een versnelling van de reactiesnelheid bedoeld. In enkele gevallen is er sprake van een vertraging van de reactiesnelheid - dan wordt gesproken van negatief katalytische werking. Soms is het praktisch...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Katalysator

katalysator

in de scheikunde stof die een proces bespoedigt of vertraagt
Jaar van herkomst: 1903 (WNT versnellen )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

katalysator

Een filter geplaatst op auto`s die er voor zorgt dat er geen koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden in de uitlaatgassen omzet in waterdamp en stikstof.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

katalysator

Onderdeel in het uitlaatsysteem van auto`s dat een groot deel van de stikstof uit de uitlaatgassen verwijdert.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

katalysator

stof die een proces versnelt of vertraagt, zonder dat de stof zelf verbruikt wordt
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Katalysator

Een stof die bij een chemische reactie wordt gebuikt om de reactiesnelheid te beïnvloeden( meestal te versnellen). De katalysator wordt bij de reactie niet verbruikt, hij is dus na afloop ervan nog in het reactievat aanwezig of kan uit het reactiemengsel worden teruggewonnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10306

Katalysator

een katalysator is een generator. Deze brengt een proces op gang of bespoedigt een bepaalde ontwikkeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

katalysator

stof die alleen door haar aanwezigheid, schijnbaar zonder zelf veranderd te worden, een chemisch proces bespoedigt of vertraagt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

katalysator

Stof die een reactie aanzienlijk versnelt (in een enkel geval: vertraagt) en na afloop van de reactie onverbruikt is. Een katalysator bij een biochemisch proces noem je meestal enzym.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10698

Katalysator

Een stof die bij een chemische reactie wordt gebuikt om de reactiesnelheid te beïnvloeden( meestal te versnellen). De katalysator wordt bij de reactie niet verbruikt, hij is dus na afloop ervan nog in het reactievat aanwezig of kan uit het reactiemengsel worden teruggewonnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

Katalysator

De katalysator zorgt voor een vermindering van de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen (koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden). In de katalysator wordt een chemisch proces op gang gebracht, zonder dat er daarbij een verbranding in de katalysator optreedt of deze op enigerlei wijze verandert. De katalysator bestaat uit een ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10774

katalysator

Def.: een chemicalie dat de snelheid van een reactie vergroot, maar niet direct deelneemt aan de reactie, zodat het ook nadat de reactie heeft plaatsgevonden nog intact is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Katalysator

Het woord katalysator kan meerdere betekenissen hebben. In het dagelijks spreken en schrijven gaat het meestal om een auto-onderdeel dat zorgt voor het verminderen van schadelijke uitlaatgassen. De term katalysator komt van het Grieks katalysis, wat ontbinding betekent. Sinds 1992 is het voor alle nieuwe auto's in Nederland verplicht gesteld om een...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Katalysator

katalysator

stof die een chemische reactie versnelt of vertraagt; verbrandingsverbeteraar in auto's (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/katalysator

Katalysator

Een chemicalie dat de snelheid van een reactie vergroot, maar niet direct deelneemt aan de reactie, zodat het ook nadat de reactie heeft plaatsgevonden nog intact is.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Katalysator

Datgene dat een proces bevordert
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

katalysator

[Nederlands] versneller
Gevonden op https://quizlet.com/114268122/nederlands-flash-cards/

Katalysator

Een stof die invloed heeft op de snelheid waarmee een reactie verloopt tussen verschillende stoffen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11023
Geen exacte overeenkomst gevonden.