Zoek op

windenergie

windenergie zelfst.naamw. in de meest algemene betekenis is windenergie de energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van de wind om te zetten in een bruikbare vorm Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'windenergie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/windenergie

windenergie

Energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van wind om te zetten in elektriciteit. Windmolens worden meestal in grootschalige windmolenparken toegepast, maar er zijn ook kleine windmolens verkrijgbaar, waarmee individuele huishoudens windenergie kunnen omzetten in elektriciteit voor eigen gebruik of voor teruglevering aan het net.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/windenergie

Windenergie

Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in elektriciteit. == Windmolens en windturbines == Vroeger werd windenergie met windmolens direct omgezet in mechanische arbeid, bijvoorbeeld om graan te vermalen tot meel of om water te verpompen. Tegenwoordig wordt...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie

windenergie

•in de meest algemene betekenis is windenergie de energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van de wind om te zetten in een bruikbare vorm.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/windenergie

Windenergie

energie die via een windturbine wordt gewonnen uit de wind.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10178

windenergie

windkracht (energiebronnen) Ruimere term: energiebronnen
Categorie: Abstracte Begrippen > energiebronnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Windenergie

De kinetische energie van een bewegende luchtmassa, te benutten met behulp van een windturbine.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

Windenergie

Windenergie is energie die opgewekt wordt door een windturbine. De wind gaat langs de wieken waardoor de wieken gaan draaien. Deze beweging wordt omgezet in elektriciteit. Het voordeel van windenergie is dat geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Op plekken waar geen distributienetwerk aanwezig is kan toch op kleine schaal elektriciteit opgewekt wo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10857

Windenergie

Energie afkomstig uit wind. De wind laat de schoepen van een turbine draaien, waardoor elektriciteit opgewekt wordt. Van alle groene energie die in Nederland wordt opgewekt is windenergie veruit het belangrijkste. Nederland is echt een windland. Nuon heeft tientallen grote windparken in Nederland en Belgie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Windenergie

Energie afkomstig uit wind. De wind laat de schoepen van een turbine draaien, waardoor elektriciteit opgewekt wordt. Van alle groene energie die in Nederland wordt opgewekt is windenergie veruit het belangrijkste. Nederland is echt een windland. Nuon heeft tientallen grote en windparken in Nederland en België.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11022

Windenergie

Het opwekken van elektrische energie door middel van een windturbine.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Windenergie

Samen met waterkracht en zonne-energie behoort windenergie tot de schoonste natuurlijke energiebronnen. Met behulp van windmolens wordt energie opgewekt die vervolgens aan het energienet wordt toegevoegd en veel huishoudens van schone stroom voorziet.
Gevonden op http://www.texelenergie.nl/

Windenergie

Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in elektriciteit. De productie van een windturbine kan door het variabele windaanbod sterk variren. Het komt voor dat een windturbine een hele dag niets produceert, maar het komt ook voor dat een windturbine een hele ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Windenergie

[Aardrijkskunde] Duurzame opwekking van elektriciteit met windmolens.
Gevonden op https://quizlet.com/105261223/aardrijkskunde-h3-begrippen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.