Zoek op

toegankelijkheid

de toegankelijkheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tu'xɑŋkələkhɛit] mate waarin iets toegankelijk is Voorbeeld:   `de toegankelijkheid van openbare gebouwen verbeteren voor rolstoelgebruikers` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van een locatie of evenement heeft betrekking op het er mogen en kunnen zijn. Voor het publiek toegankelijk wordt ook genoemd openbaar of openbaar toegankelijk: iedereen mag er zijn, al of niet tegen betaling (bijvoorbeeld gratis in de openbare ruimte, tegen betaling in het openbaar vervoer), i.t.t. de privé-sfeer en veel kant...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Toegankelijkheid

toegankelijkheid

•de mate waarin het mogelijk is toegang tot iets te krijgen. • [informatica] de mogelijkheden die een gebruiker of moderator heeft om invloed uit te oefenen op de werking van de software.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/toegankelijkheid

toegankelijkheid

Functie van de relatieve afstand. Het begrip geeft de mate van het gemak aan -uitgedrukt in moeite, kosten of tijd- waarmee een plaats kan worden bereikt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van een website moet op het gebied van zoekmachines zeer goed zijn. Dit betekent dat er geen Zoekmachine blokkades mogen voorkomen. Toegankelijkheid is daarnaast zeer belangrijk om bezoekers op een website te houden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Toegankelijkheid

Een archief is primair toegankelijk, wanneer ten behoeve van raadpleging een instrument beschikbaar is, dat omvat de inhoudsopgave van dat instrument; beschrijving van de (institutioneel-) historische ontwikkeling van de archiefvormer(s); beschrijving van de gebruiksaanwijzing van dat instrument en van het achterliggende archief, en indien voor de ...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid op macroniveau is de beschikbaarheid van overzichten van de archieven berustend in afzonderlijke bewaarplaatsen en ruimten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid op mega niveau is de beschikbaarheid van overzichten van archiefbewaarplaatsen en archiefruimten
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid op meso-niveau is de beschikbaarheid van overzichten van de bestanddelen van ieder afzonderlijk archief.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid op micro-niveau is de beschikbaarheid van overzichten van de (of: geselecteerde) stukken, pagina's of gegevens in ieder afzonderlijk bestanddeel of een selectie van bestanddelen
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.